Náplní práce advokáta je poskytovaní právních služeb
v souladu se zákonem o advokacii, zákon č. 85/1996 Sb. Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování
v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu,
je-li vykonávána advokátem.

Nabízíme Vám právní služby z oblasti obchodního, občanského, trestního, konkurzního a správního práva.

 

 

Vítejte na stránkách advokáta
JUDr. Lukáše Havla
a jeho advokátní kanceláře

JUDr. Lukáš Havel, advokát
Libušinka 180, 541 01 Trutnov
E-mail: info@judrhavel.cz

Design navigoo 2007