Právní služby poskytované advokátní kanceláří jsou poskytované v co nejširším rozsahu, přesto s ohledem
na množství právních oblastí a na jejich rozsah
se specializujeme na následující oblasti:

právo obchodní: V této oblasti se specializujeme na závazkové právo a právo společností veř. obch. spol.,
kom. spol. a spol. s r.o., včetně soudního vymáhání pohledávek se zastupováním ve vykonávacím nebo
v exekučním řízení.

právo občanské včetně práva rodinného a pracovního:
V této oblasti poskytujeme právní služby ve všech majetkových vztazích, kompletní právní služby v rámci převodů nemovitostí, dále ve věcech ochrany osobnosti, věcných práv a smluvní agendy a právní služby v rámci práva rodinného a pracovního. Vše včetně soudního vymáhání pohledávek se zastupováním ve vykonávacím nebo exekučním řízení.

právo trestní: V této oblasti poskytujeme komplexní
právní služby spojené s obhajobou v trestním řízení,
včetně konzultací pro jednotlivá stádia trestního řízení
a dále i zastupování poškozeného v rámci trestního řízení.

právo správní: V této oblasti poskytujeme právní služby
v jednotlivých oblastech správního práva zejména
ve stavebním řízení, přestupkovém řízení a v oblasti
správního soudnictví.

řešení sporů: V této oblasti zastupujeme účastníky
v jednotlivých řízeních před soudem nebo správním
orgánem, poskytujeme právní služby a vedeme strany
k nalezení smírného řešení sporu.

Advokátní kancelář využívá služeb i dalších odborníků
z jiných profesí, jako jsou auditoři, účetní a daňoví poradci, soudní znalci, tlumočníci a překladatelé, a to v rozsahu, který dovoluje poskytovat právní služby klientům komplexně
a na odpovídající odborné úrovni.

 

 

Právní služby

JUDr. Lukáš Havel, advokát
Libušinka 180, 541 01 Trutnov
E-mail: info@judrhavel.cz

Design navigoo 2007