bootstrap theme

JUDr. Lukáš Havel

Komplexní právní služby klientům od obchodních korporací,
přes veřejný sektor až po fyzické osoby nepodnikatele.

JUDr. Lukáš Havel / advokát

poskytuje komplexní právní služby všem klientům od obchodních korporací, přes veřejný sektor až po fyzické osoby nepodnikatele. Níže se můžete seznámit s nejdůležitějšími právními odvětvími kterými se zabývám a to trestním a přestupkovým právem, občanskými právy s právy k nemovitostem, rodinným právem a pracovním právem, správním právem a správním řízením, obchodním právem a soudními spory.

Kladu důraz na důkladnost, flexibilitu a především osobní přístup k jednotlivým klientům, který mi umožňuje využít maximum možného ve Váš prospěch. Pro zajištění Vašich potřeb využívám služeb i dalších odborníků z jiných profesí, jako jsou soudní znalci, účetní a daňoví poradci, tlumočníci a překladatelé, a to v rozsahu, který dovoluje poskytovat právní služby klientům komplexně a na odpovídající odborné úrovni.

Právní služby

Právní služby poskytované advokátní kanceláří jsou poskytované v co nejširším rozsahu, přesto s ohledem na množství právních oblastí a na jejich rozsah se specializujeme na následující oblasti:

Právo obchodní: V této oblasti se specializujeme na závazkové právo a právo společností veř. obch. spol., kom. spol. a spol. s r.o., včetně soudního vymáhání pohledávek se zastupováním ve vykonávacím nebo v exekučním řízení.

Právo občanské včetně práva rodinného a pracovního: V této oblasti poskytujeme právní služby ve všech majetkových vztazích, kompletní právní služby v rámci převodů nemovitostí, dále ve věcech ochrany osobnosti, věcných práv a smluvní agendy a právní služby v rámci práva rodinného a pracovního. Vše včetně soudního vymáhání pohledávek se zastupováním ve vykonávacím nebo exekučním řízení. 

Právo trestní: V této oblasti poskytujeme komplexní právní služby spojené s obhajobou v trestním řízení, včetně konzultací pro jednotlivá stádia trestního řízení a dále i zastupování poškozeného v rámci trestního řízení.

Právo správní: V této oblasti poskytujeme právní služby v jednotlivých oblastech správního práva zejména ve stavebním řízení, přestupkovém řízení a v oblasti správního soudnictví.

Řešení sporů: V této oblasti zastupujeme účastníky v jednotlivých řízeních před soudem nebo správním orgánem, poskytujeme právní služby a vedeme strany k nalezení smírného řešení sporu.

Advokátní kancelář využívá služeb i dalších odborníků z jiných profesí, jako jsou auditoři, účetní a daňoví poradci, soudní znalci, tlumočníci a překladatelé, a to v rozsahu, který dovoluje poskytovat právní služby klientům komplexně a na odpovídající odborné úrovni. 

JUDr. Lukáš Havel

Blanická 174, 541 01 Trutnov

+420 604 612 375
+
420 499 941 234
i
nfo@judrhavel.cz (kancelář)
havel@judrhavel.cz (JUDr. Havel)

IČ: 66254981
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v OR

Pobočka Úpice

Pod Městem 625, 542 32 Úpice

+420 499 781 533 (linka) 11
 
info@judrhavel.cz (kancelář)

© Copyright 2018 JUDr. Lukáš Havel